Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Privaatsuseeskiri

Luues kasutajakonto leheküljel www.jesca.ee annate Jesca OÜ-le õiguse töödelda enda isikuandmeid.

Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Klientide isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid.

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel jesca.ee-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel (link otsepostituse mooduli juurde)

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

  •       Jesca OÜ  hoiab klientide sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
  •      Jesca OÜ  hoiab klientide andmeid privaatselt ning ei müü, jaga, ega anna üle kolmandatele osapooltele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
  •       Blogide postitused koos postitaja infoga on kõigile www.jesca.ee veebilehe külastajatele nähtavad ning neid tohib veebilehe haldaja jagada oma valitud veebilehtedel.
  •      Jesca OÜ võib kasutada klientide tellitud toodetest pilte turundustegevuses.
  •       Jesca OÜÜ võib saata registreeritud kasutajatele veebilehe siseseid sõnumeid ja e-maile, millest on võimalik kliendil keelduda enda konto seadetes.
  •       Jesca OÜ jälgib oma kasutajate kasutusharjumusi kasutades “küpsiseid” ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.
  •       Kasutusharjumuste jälgimiseks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid.
  •       www.jesca.ee lehte kasutades nõustute Jesca OÜ kasutuseeskirja ja privaatsuseeskirjaga.

 

Kes on teie andmete töötleja ja mis eesmärgil neid töödeldakse?

Andmeid töötleb Jesca OÜ (vastutav andmetöötleja) vastutava andmetöötleja ja/või müüja/kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks tavapärastel ärialastel eesmärkidel ja andmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille üheks osapooleks on andmesubjekt, või enne lepingu sõlmimist andmesubjekti soovitud toimingute teostamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike (1) punkt (b)).

Kes võivad teie isikuandmeid saada?

Teie isikuandmete saajate hulgas võivad olla Jesca OÜ kuuluvad üksused, sh turundus-, müügi-  või  tehnilise  ja operatiivse toe osakond, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks Jesca OÜ poolt. Vastutav andmetöötleja võib kanda teie isikuandmed üle kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis rakendab Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt piisavaid turvameetmeid, sh rakendatakse siduvaid ettevõtetele kohalduvaid eeskirju, standardseid andmekaitsesätteid, kinnitatud tegevusjuhendi nõudeid või kasutatakse heaks kiidetud sertifitseerimismehhanismi.

Kui kaua teie andmeid säilitame?

Esitatud andmeid säilitatakse lepingu kehtivusaja lõpuni. Teil on õigus nõuda vastutavalt isikuandmete töötlejalt juurdepääsu oma andmetele ning teie isikuandmete parandamist või kustutamist või piirata nende töötlemist või esitada vastuväiteid andmete töötlemise vastu, samuti on teil õigus nõuda andmete üleviimist. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ilma, et see mõjutaks andmete töötlemise seaduslikkust. 

Missugused on teie õigused?

Andmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja selle nõuetekohaseks täitmiseks ja vajalike isikuandmete puudumise korral ei ole võimalik lepingut täita. Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Teabevormi täitmine põhineb teie nõusolekul ja isikuandmete esitamata jätmise korral ei rakendata teie suhtes meetmeid. Kõik isikuandmete töötlemist puudutavad taotlused adresseerida kontserni andmekaitsejuhile e-posti teel: info@jesca.ee

Back To Top